Logo kryptoregulace

Blog

Ilustrace kryptoměny

ČNB zjišťuje zájem o licence dle MiCA

Česká národní banka (ČNB) zjišťuje zájem o licence v souladu s novým nařízením MiCA (Markets in Crypto Assets), přičemž vyzývá zájemce o povolení, aby prostřednictvím dotazníku poskytli indikativní informace o své činnosti a zájmu o povolení.

Číst dále

Shrnutí nové regulace MiCA

MiCA je stěžejní nařízení Evropské unie, které se v následujících letech dotkne mnoha kryptobyznysů. Pokud slyšíte o MiCA poprvé anebo se chcete o nových povinnostech, které budou mít

Číst dále

Žádost o licenci CASP dle MiCA

Poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy bude od účinnosti nařízení MiCA (prosinec 2024) podléhat povolení, které bude v České republice vydávat s nejvyšší pravděpodobností Česká národní banka. V současné době probíhá na evropské úrovni příprava prováděcích předpisů, které stanoví podrobné podmínky licenčního řízení. V rámci tohoto příspěvku bychom stručně nastínili obsah žádosti licenci pro CASP.

Číst dále

Data Act a krypto

Zatímco si poskytovatelé kryptoslužeb lámou hlavu, v jaké evropské jurisdikci budou mít šanci získat licenci podle nařízení MiCA (EU) 2023/1114 a jaké dodavatele či standardy zvolí pro splnění „travel rule“ dle nařízení TFR (EU) 2023/1113, valí se na ně i na vývojáře potenciálně další regulatorní oříšek: evropský zákon o datech – Data Act.

Číst dále

Vztah směrnice NIS 2 a nařízení DORA

Evropská unie posiluje své předpisy na zvýšení digitální odolnosti ve finančním sektoru, včetně oblasti kryptoaktiv. Klíčovou roli zde hraje nařízení DORA, které konkretizuje požadavky na digitální odolnost pro regulované finanční instituce a poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy (CASP). Toto nařízení také zahrnuje obecné požadavky směrnice NIS 2, která má širší rozsah aplikace pro zajištění digitální odolnosti.

Číst dále

Zúčastnili jsme se historicky první parlamentní kryptokonference

Dne 26. dubna 2023 se v České republice konala první parlamentní kryptokonference, která zdůraznila význam kryptoprůmyslu pro ekonomiku země. Diskuse se soustředily na regulaci kryptoaktiv, problematický přístup k bankovním službám pro firmy v tomto průmyslu a prezentovaly úspěšné české kryptoprojekty. Konference otevřela důležitý dialog o budoucnosti kryptoprůmyslu v České republice.

Číst dále

Security tokeny jako investiční nástroje od března 2023?

Akcie, dluhopisy, nebo také opce vydané ve formě tokenů, tedy tzv. security tokeny, mají být od března 2023 považovány ve všech členských státech EU za investiční nástroje. Změna má nastat na základě nařízení PILOT, které je součástí balíčku unijních předpisů „Digital finance package“ společně s nařízeními MiCA a DORA.

Číst dále