Logo kryptoregulace

NFTs

Non-fungible tokens

Týká se mě nová kryptoregulace?

Nařízení MiCA se nevztahuje na kryptoaktiva, která jsou unikátní a skutečně nezaměnitelná s jinými kryptoaktivy.

Výjimka se ale nevztahuje na velké kolekce NFT se stejným podkladem/obsahem (např. stejný obrázek, jen s mírně odlišnými „vlastnostmi“) nebo na frakcionalizované NFT. Tyto „podíly“ na NFT budou považovány za klasická kryptoaktiva podléhající regulaci nařízení MiCA, protože bývají mezi sebou směnitelná (jsou tak fakticky zastupitelná).

Očekáváme, že výklad pojmu unikátnosti NFT bude po nabytí účinnosti nařízení postupně upřesněn výkladovou praxí a soudními rozhodnutími zejména ve vztahu ke sporným případům.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Pro kryptoaktiva, která jsou skutečně jedinečná (angl. „unique“) a nejsou zastupitelná jinými kryptoaktivy (angl. „non-fungible“) platí obecná výjimka a nařízení MiCA se na ně nepoužije. Jde například o digitální umění (angl. „digital art“) nebo digitální sběratelské předměty (angl. „collectibles“). Ovšem výjimka z MiCA se nevztahuje na případy, kdy by NFT splnilo podmínky pro investiční nástroje. V takovém případě by se sice stále neaplikovalo nařízení MiCA, ale standardní regulace investičních nástrojů a obchodování s nimi.

Pro vydávání NFT, která nejsou skutečně unikátní a zejména pro ty, která suplují roli tradičních tokenů, budou platit stejná pravidla jako pro vydávání jiných tokenůposkytování služeb s nimi spojených.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu