Logo kryptoregulace

NFTs

Non-fungible tokens

Týká se mě nová kryptoregulace?

Nařízení MiCA se nevztahuje na kryptoaktiva, která jsou unikátní a skutečně nezaměnitelná s jinými kryptoaktivy. Oproti původnímu návrhu tedy kompromisní text nařízení obsahuje výjimku pro NFT. Avšak je třeba upozornit, že výjimka by se měla aplikovat na základě materiálního posouzení a k unikátnosti tak zřejmě nepostačí odlišení pouhým unikátním identifikátorem.Výjimka tak zřejmě nebude aplikovatelná na velké kolekce NFT se stejným podkladem/obsahem (např. stejný obrázek) nebo na frakcionalizované NFT, kdy tyto "podíly" na NFT budou považovány za klasická kryptoaktiva podléhající regulaci nařízení MiCA.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Pro kryptoaktiva, která jsou skutečně jedinečná (angl. “unique”) a nejsou zastupitelná jinými kryptoaktivy (angl. "non-fungible"), platí obecná výjimka z aplikace nařízení MiCA. Na vydání ani poskytování služeb s nimi spojených se nebude nařízení Aplikovat. Ovšem výjimka z MiCA se nevztahuje na případy, kdy by NFT splnilo podmínky pro investiční nástroje. V takovém případě by se sice stále neaplikovalo nařízení MiCA, ale standardní regulace investičních nástrojů a obchododvání s nimi.

Pro vydávání NFT, která nejsou skutečně unikátní a zejména pro ty, která suplují roli tradičních tokenů, budou platit stejná pravidla jako pro vydávání jiných tokenůposkytování služeb s nimi spojených.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu