Logo kryptoregulace

ICO

Vydávání a nabízení kryptoaktiv, poskytování služeb při ICO

Týká se mě nová kryptoregulace?

Ano, veřejné nabízení kryptoaktiv podléhá pravidlům stanoveným v nařízení MiCA, až na úzce vymezené výjimky. Povinnosti spojené s veřejnou nabídkou kryptoaktiv se liší podle jednotlivých typů tokenů, objemu emise, a okruhu osob, kterým jsou kryptoaktiva nabízena.

Úprava nařízení MiCA je přísnější pro veřejnou nabídku tokenů vázaných na aktiva (tzv. asset-referenced token) a elektronických peněžních tokenů (stablecoiny).

Naopak méně přísný režim je nastaven pro kryptoaktiva, která nejsou tokeny vázanými na aktiva ani elektronickými peněžními tokeny, a: 1) u nichž objem emise nepřekročí hodnotu 1 mil. EUR za 12 měsíců, 2) jsou nabízena maximálně 150 osobám na členský stát EU (tzn. limit platí pro každý členský stát zvlášť, nesčítá se), 3) jsou nabízena a držena pouze kvalifikovanými investory, nebo 4) jsou nabízena bezplatně, ledaže uživatelé vydavateli kryptoaktiva poskytli např. osobní údaje (pak tento mírnější režim neplatí). V těchto případech nemá vydavatel povinnost zpracovat whitepaper, čímž pro něj odpadá řada povinností vyplývajících z nařízení MiCA pro ostatní vydavatele kryptoaktiv.

Vydávání tokenů, které mají znaky investičního nástroje, bude upraveno v rámci stávající regulace finančních a investičních služeb, se zohledněním zvláštní úpravy nařízení PILOT.

Pokud budete poskytovat služby v podobě uvádění kryptoaktiv na trh pro jejich vydavatele nebo třetí osoby, půjde o  službu spojenou s kryptoaktivy, kterou bude možné poskytovat pouze na základě povolení ČNB.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Až na výjimky bude nabízení tokenů pravidelně vyžadovat zpracování whitepaperu (“bílé knihy”), ve kterém budou uvedeny detailní informace o emitovaném kryptoaktivu, jeho technických parametrech, právech do něj inkorporovaných, o vydavatelích kryptoaktiva, o rizicích souvisejících s investicí do kryptoaktiva, a řada dalších informací stanovených právními předpisy. Vydavatel kryptoaktiv ponese vůči jejich držiteli odpovědnost za správnost, úplnost a jasnost informací uvedených ve whitepaperu. Vydavatel musí rovněž dbát na opatření proti zneužívání trhu, kdy je povinen chránit vnitřní informace proti zneužití a naopak včas s těmito informacemi seznámit veřejnost.

Poskytování služby uvádění kryptoaktiv bude vyžadovat získání licence u ČNB. Nezbytným předpokladem k tomu je splnění obecných požadavků dle MiCA uložených poskytovatelům služeb spojených s kryptoaktivy. Uvádění kryptoaktiv dále vyžaduje souhlas vydavatele s podmínkami jejich uvedení (zejm. postup a typ uvedení, načasování, transakční poplatky) a přijetí přiměřených postupů k přecházení, řízení a případnému zveřejnění střetu zájmů.

Na vydavatele kryptoaktiv se budou aplikovat požadavky na IT bezpečnost a řízení rizik stanovené nařízením DORA.

Veřejná nabídka kryptoaktiv je i za stávající AML regulace spojena s povinností provádět identifikaci, a ve stanovených případech i kontrolu klientů. Nová legislativa EU také ukládá poskytovatelům služeb spojených s kryptoaktivy povinnost ke vzájemné výměně informací v rámci nařízení TFR, tzv. travel rule.

Vydavatel tokenů musí poskytnout spotřebitelům, kteří koupili tokeny, právo do 14 kalendářních dnů bez sankce odstoupit od smlouvy na koupi tokenů, a to bezplatně a bez nutnosti uvedení důvodu (podobně jako u zboží objednaného distančním způsobem, typicky v e-shopu na internetu). Vydavatel tokenů nejpozději do 14 dnů vrátí spotřebiteli peníze.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu