Logo kryptoregulace

Blog

Ilustrace kryptoměny

Nařízení DORA vešlo v platnost

V závěru roku 2022 také došlo ke schválení finálního textu nařízení DORA Evropským parlamentem a jeho publikaci v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení vešlo v platnost 16. ledna 2023 a aplikovat se bude od 17. ledna 2025. Lze tedy očekávat, že nové licence dle nařízení MiCA již budou vyžadovat soulad interních postupů v oblasti kyberbezpečnosti s nařízením DORA.

Číst dále

Zjednodušené licenční řízení pro CASPy?

Kompromisní znění návrhu nařízení MiCA zachovalo úpravu zjednodušeného povolovacího řízení pro stávající poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Záleží na jednotlivých členských státech, zda a jak této možnosti využijí.

Číst dále

Vztahuje se MiCA na DeFi?

DeFi protokoly a s nimi spojené kryptoslužby zažívají v posledních dvou letech velký rozmach. Projekty decentralizovaných financí (z anglického Decentralized Finance) navazují na jednu z prvotních myšlenek kryptoměn – decentralizovat finanční systém

Číst dále

Kdo je CASP podle MiCA?

Klíčovým pojmem nařízení MiCA (Regulation on Markets in Crypto-assets) je tzv. “CASP” z anglického “Crypto-asset Service Provider” neboli česky “poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy”. V tomto příspěvku bychom

Číst dále