Logo kryptoregulace

DeFi

Decentralized Finance a jiné peer-to-peer služby

Týká se mě nová kryptoregulace?

Nová legislativa EU na skutečně a plně decentralizované DeFi platformy bez zprostředkovatele nedopadá. Pokud ale DeFi platformu kontroluje konkrétní osoba nebo z ní čerpá příjmy a na platformě dochází k poskytování služeb spojených s kryptoaktivy nebo k vydávání a nabízení kryptoaktiv, bude na tuto osobu nová legislativa EU dopadat a tedy poskytování služeb na takové platformě bude regulováno dle MiCA.Výše popsané výjimky budou naplňovat především „centralizované” DeFi platformy.

DeFi ekosystémy, jejichž součástí je utility token DeFi platformy, budou zpravidla podléhat regulaci pro vydávání a nabízení kryptoaktiv.

Standardními účastníky DeFi jsou poskytovatelé likvidity (liquidity providers). Poskytování likvidity (i za odměnu) nebude samo o sobě regulovanou činností. Půjde-li však o subjekty, které shromažďují od dalších uživatelů tokeny a následně je poskytují DeFi platformám ke zvýšení likvidity, může jít o regulovanou službu.

Nařízení MiCA ve své výkladové části (tzn. ne přímo v závazné části předpisu) uvádí, že kryptoaktiva bez identifikovatelného vydavatele nebudou spadat do stěžejních částí předpisu, kde je např. upravena povinnost zpracovat a zveřejnit whitepaper. Nicméně poskytovatelů služeb spojených s těmito kryptoaktivy se již nová legislativa dotýká.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Pokud bude „centralizovaná” DeFi platforma (tj. propojená s provozovatelem) umožňovat správu, úschovu nebo směnu kryptoaktiv, může být ovládající osoba považována za poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy (CASP) v konkrétním oboru se všemi obecnými i pro danou službu specifickými požadavky s tím spojenými. Totéž platí i pro externí poskytovatele služeb na DeFi platformách.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu