Logo kryptoregulace

Custody & Wallet

Úschova a správa kryptoaktivpro zákazníky včetně custodial wallets

Týká se mě nová kryptoregulace?

Ano, úschova kryptoaktiv je nařízením MiCA zahrnuta mezi regulované činnosti v rámci „poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy” a poskytovatelé těchto služeb tak budou spadat pod režim tzv. CASP.

Definice úschovy kryptoaktiv dle MiCA zahrnuje i činnosti spočívající ve správě přístupu ke kryptoaktivům a pod regulované osoby (CASP) tedy budou spadat i poskytovatelé služeb tzv. custodial wallets, kdy je soukromý klíč ve správě tohoto poskytovatele.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Poskytovat služby související s kryptoaktivy mohou pouze licencované subjekty. Pro získání licence od České národní banky (ČNB) bude nezbytné implementovat řadu obecných i pro úschovu a správu specifických požadavků dle MiCA. Mezi ty specifické patří zejména oddělení vlastních a klientských prostředků, informování o stavu uschovaných prostředků a nastavení interních procesů a pravidel pro nakládání s klientskými prostředky směřující k omezení rizika ztráty uschovaných prostředků.

CASPs poskytující úschovu a správu kryptoaktiv pro třetí osoby ponesou odpovědnost za ztrátu jakýchkoli kryptoaktiv nebo také kryptografických klíčů spravovaných pro klienty, ke kterému dojde například v důsledku bezpečnostního incidentu (hacku) na straně poskytovatele.

V rámci licenčního řízení před ČNB i v rámci následného dohledu bude třeba vyhovět požadavkům na kybernetickou bezpečnost, tak jak je zavádí DORA.

CASPs jsou rovněž povinné osoby ve smyslu nového evropského AML nařízení. Povinná osoba musí zejména vypracovat systém vnitřních zásad, identifikovat a kontrolovat své klienty, hlásit podezřelé obchody, pravidelně školit své zaměstnance, dodržovat mlčenlivost a archivovat dokumentaci.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu