Logo kryptoregulace

Zúčastnili jsme se historicky první parlamentní kryptokonference

Dne 26. dubna 2023 se v České republice konala první parlamentní kryptokonference, která zdůraznila význam kryptoprůmyslu pro ekonomiku země. Diskuse se soustředily na regulaci kryptoaktiv, problematický přístup k bankovním službám pro firmy v tomto průmyslu a prezentovaly úspěšné české kryptoprojekty. Konference otevřela důležitý dialog o budoucnosti kryptoprůmyslu v České republice.
Ilustrace kryptoměny

Dne 26. dubna 2023 se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnila národní konference „Efektivní stát – partner kryptoprůmyslu“. Jedná se o první oficiální konferenci na půdě Parlamentu České republiky zaměřenou na kryptoprůmysl a související regulaci. Akce proběhla pod patronátem místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera a organizovala ji iniciativa e-Stát za podpory České kryptoměnové asociace (ČKMA). Hlavním tématem konference byl význam kryptoprůmyslu pro Českou republiku a související regulace kryptoaktiv.

Konference se zúčastnili zástupci z řad politiků, státních orgánů a organizací a samozřejmě zástupci businessu. Mezi řečníky se objevili místopředsedové Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a Karel Havlíček, člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka, předseda ČKMA František Vinopal, Roman Valihrach z Coinmate a Štěpán Uherik ze SatoshiLabs. Akcí provázeli Eduard Kožušník, Dominik Stroukal a Alex Pilař.

Krypto jako klíčová inovace

V úvodní části panovala shoda, že v České republice vznikla řada velmi úspěšných projektů, které jsou leadery ve svém oboru i na světové úrovni. To představuje zásadní příležitost na poli inovací, kterou by Česká republika neměla nechat ležet ladem, a naopak by měla rozvoj tohoto segmentu ekonomiky podpořit.

Regulace a bankovní služby

Druhá část se věnovala regulaci v kryptoprůmyslu a zejména nadcházejícímu nařízení MiCA. Mimo jiné se rozvinula diskuse, který orgán bude v rámci České republiky nakonec vést licenční řízení pro poskytovatele služeb s kryptoaktivy. Ač jsme v médiích zaznamenali i hlasy, že by tímto orgánem nemusela být ČNB, z vyjádření zástupců Ministerstva financí poměrně jednoduše vyplynulo, že o jiném orgánu se v současné době neuvažuje.

Otevřela se i otázka problematického přístupu k bankovním službám pro firmy z kryptoprůmyslu. Lze shrnout, že se nejedná o důsledek regulatorních zásahů ze strany ČNB nebo FAÚ, ale o důsledky obezřetnostních politik jednotlivých bank. Bylo naznačeno, že klíčovým problémem může být vztah českých bank s korespondenčními bankami pro platební styk v EUR a USD.

Výhled do budoucna a české success story

Závěrečná část byla věnována budoucímu výhledu a představení dvou odlišných success story českých projektů SatoshiLabs a Coinmate. Zřetelný byl zejména kontrast obou podnikatelských příběhů. Na jedné straně celosvětově úspěšný tvůrce první hardwarové peněženky, který stále udává směr v tomto oboru. Na druhé straně velmi úspěšný projekt Coinmate, který však na své cestě k úspěchu musel překonat řadu překážek týkajících se zejména přístupu k bankovním službám. Kvůli těmto problémům se burza Coinmate mohla dále rozvíjet až mimo území České republiky v příznivějším prostředí Velké Británie, odkud se opět vrací zpět na český trh.

Pozitivní atmosféra nepřekryla problémy

Konference se nesla ve velmi optimistickém duchu a všichni řečníci sršeli pozitivní energií. Na druhou stranu zazněly i upozornění na zřejmé obtíže, které brzdí hladký rozvoj kryptoprůmyslu v České republice. Zástupci kryptoprůmyslu zejména apelovali na transparentní nastavení pravidel a odstranění zbytečných překážek. Takto lze dát průchod české šikovnosti a tvořivosti a nechat je rozvíjet se. Vztyčeným prstem v tomto může být i nastíněný příběh Coinmate, která se kvůli nepříznivému prostředí musela z českého trhu dokonce na čas stáhnout.

Považujeme za velmi důležité, že se konference „Efektivní stát – partner kryptoprůmyslu“ uskutečnila, neboť umožnila otevřít řadu důležitých témat s aktéry z mnoha důležitých institucí. Doufáme, že dialog bude pokračovat a dále se rozvíjet.