Logo kryptoregulace

Účinnost MiCA a přechodné období

Zajímává Vás, kdy vstoupí nařízení MiCA v účinnost a jak dlouho bude přechodné období? Podíváme se na to v tomto článku.
Ilustrace kryptoměny

Blíží se konec roku 2023 a s nástupem roku 2024 nás čeká poslední rok před nástupem účinnosti pravidel stanovených nařízením MiCA (Markets in Crypto Assets). Pojďme se podívat, jaké fáze nástupu jednotlivých pravidel nás čekají a co to pro nás znamená.

Postupný nástup účinnosti

Nařízení MiCA vstoupilo v platnost dne 29. 6. 2023, nicméně dosud ještě nevstoupilo v účinnost, a tedy stanovená pravidla dosud nejsou aplikována. Vstup nařízení v účinnost je rozdělen do dvou období a k tomu ještě bude aplikováno přechodné období pro stávající poskytovatele služeb souvisejicích s kryptoaktivy (CASPs). Zásadní milníky jsou následující:

  • 30. 6. 2024 – pravidla pro tokeny vázané na aktiva a elektronické peněžní tokeny (účinnost hlav III a IV nařízení),
  • 30. 12. 2024 – účinnost zbývajících částí nařízení (plná účinnost),
  • 1. 7. 2026 – konec přechodného období pro stávající poskytovatele kryptoslužeb.

Tokeny vázané na aktiva a elektronické peněžní tokeny

Hlavy III a IV nařízení upravující pravidla pro tzv. tokeny vázané na aktiva a elektronické peněžní tokeny se stanou účinnými již 30. 6. 2024. Po tomto datu lze vydávat tokeny vázané na aktiva a elektronické peněžní tokeny v EU pouze na základě příslušných povolení dle nařízení MiCA.

Stávající vydavatelé tokenů vázaných na aktiva musí do 30. 6. 2024 podat žádost o udělení povolení. V takovém případě mohou tyto tokeny vydávat i po 30. 6. 2024, a to až do udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení povolení dle nařízení MiCA.

Poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP)

Zbývající části nařízení MiCA (tedy zejména pravidla pro poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy) se stanou účinnými 30. 12. 2024. Po tomto datu bude třeba pro poskytování kryptoslužeb již vyžadováno povolení udělované příslušnými orgány daného členského státu. V případě České republiky takovým orgánem bude zřejmě Česká národní banka (ČNB).

Přechodné období pro stávající kryptopodnikatele

Stávající poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy budou moci nadále poskytovat své služby za stávajících podmínek i po 30. 12. 2024, a to pravděpodobně až do 1. 7. 2026 (tedy v přechodném období o délce cca 18 měsíců). Přechodné období se však týká pouze poskytovatelů služeb, kteří poskytovali služby již před 30. 12. 2024. Subjekty, které zahájí svoji činnost po 30. 12. 2024 budou pro zahájení činnosti již potřebovat příslušné povolení.

Délka přechodného období je stanovena v nařízení na cca 18 měsíců, nicméně členské státy jej mohou zkrátit nebo zcela zrušit. Podle našich informací Česká republika plánuje využít plnou délku přechodného období. Jiné členské státy jako například Španělsko však plánují toto přechodné období zkrátit (Španělsko konkrétně o půl roku). Je však třeba vzít v potaz skutečnost, že v případě zamítnutí žádosti o získání povolení přestane být stávající poskytovatel služeb oprávněn služby poskytovat, a to i pokud k tomuto zamítnutí dojde před 1. 7. 2026.

Po skončení přechodného období nebude již v rámci EU možné poskytovat regulované služby související s kryptoaktivy jinak než za podmínek stanovených nařízením MiCA, tedy na základě příslušného povolení. Proto vám velmi doporučujeme se včas seznámit s novými pravidly vč. všech povinností, které budou muset kryptopodnikatelé v souvislosti s novou právní úpravou dodržovat.

V případě dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese info@kryptoregulace.cz.