Logo kryptoregulace

Kryptoregulace

Legal compliance for crypto business

Ilustrace kryptoměny

Koho se to týká?

ICO

Vydávání a nabízení kryptoaktiv, poskytování služeb při ICO

DeFi

Decentralized Finance a jiné peer-to-peer služby

Směna

Provozování kryptoměnových burz, směnáren, bitcoinmatů či platebních bran

Poradenství

Poskytování doporučení k obchodování či k využití krypto služeb

NFTs

Non-fungible tokens

Custody & Wallet

Úschova kryptoaktiv, správa kryptoaktiv za jiné osoby včetně custodial wallets

Mining & Staking

Těžaři, zprostředkování těžby, pronájem výpočetního výkonu k těžbě kryptoměn a staking

Portfolio Management

Investiční fondy, správci podle § 15 ZISIF, kolektivní nebo individuální správa krypto portfolií

Trading & Investing

Obchodování krypta a derivátů na CEX i DEX burzách na vlastní účet

Co se chystá?

Kryptoodvětví bude komplexně regulováno novou evropskou legislativou, která vychází z úpravy tradičních kapitálových trhů a finančních služeb. Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, zkráceně CASP (crypto-assets service provider), se budou muset nově licencovat a vydavatelé tokenů budou muset dostát detailním podmínkám pro přípravu whitepaperu i pro marketing. Vydavatelé stablecoinů a jiných krytých tokenů (asset-referenced tokens) budou muset projít povolovacím řízením.

Celé kryptoodvětví se také musí připravit na požadavky na minimální standard kybernetické bezpečnosti a nová pravidla proti zneužití vnitřních informací a manipulaci s trhem. Poskytovatelů služeb i samotných uživatelů se pak citelně dotknou i přísnější AML pravidla, která omezují anonymitu a soukromí v rámci kryptotrhů.

časová osa regulace krypto

Proč vznikl tento projekt?

Již v roce 2016, kdy jsme se pustili dolů kryptokráličí norou, nám bylo jasné, že vlna kryptoregulace na sebe nenechá dlouho čekat. Ostatně český AML zákon rozšířil opatření proti praní špinavých peněz na osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou hned v roce 2017. V přicházející ICO horečce nebylo pak již otázkou zda, ale spíše kdy a v jakém rozsahu bude kryptoregulace přijatá.

Rovněž hned od počátku bylo zřejmé, že ČNB nebude tím, kdo bude určovat regulatorní směr a tempo. Vcelku logicky regulace přišla ze strany Evropské unie. Její hlavní cíle, ochrana spotřebitelů a ochrana finanční stability, byly vytyčeny již v lednu 2019, první návrh nařízení MiCA byl uveřejněn v září 2020 a evropské regulatorní úsilí vyvrcholilo konsensem Evropské Komise, Rady a Parlamentu v červnu 2022. Přijatý návrh směřuje de facto k začlenění kryptobusinessu do regulatorního rámce finančních služeb. Spolu s MiCA je v rámci balíčku pro oblast digitálních financí, přijímána i DORA, předpis o digitální odolnosti finančního sektoru, a pilotní režim pro tržní infrastrukturu založenou na DLT.

Logickou reakcí na tyto revoluční změny bylo propojit experty na kryptobusiness, finanční regulaci a licenční řízení spolu s experty na AML compliance a kybernetickou bezpečnost, a to s cílem poskytnout kryptokomunitě potřebné informace a pomoci co nejvíce poskytovatelům služeb souvisejících s kryptoaktivy získat nezbytnou licenci.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Blog

ČNB zjišťuje zájem o licence dle MiCA

Česká národní banka (ČNB) zjišťuje zájem o licence v souladu s novým nařízením MiCA (Markets in Crypto Assets), přičemž vyzývá zájemce o povolení, aby prostřednictvím dotazníku poskytli indikativní informace o své činnosti a zájmu o povolení.

Číst dále

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu