Logo kryptoregulace

Jak může vypadat stablecoin v souladu s nařízením MiCA?

Stablecoin EUR CoinVertible (EURCV), vyvinutý dceřinou společností Société Générale, je příkladem projektu spojujícího tradiční finance a kryptoaktiva. Ukazuje nám tak možný směr, jak se připravit na splnění budoucích požadavků nařízení MiCA.
Ilustrace kryptoměny

Dne 6. 12. 2023 zalistovala burza Bitstamp stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) připravený a vydaný dceřinou společností Société Générale, tedy třetí největší francouzskou bankou. Jde tedy o projekt vzešlý ze světa tradičních financí a ukazuje jednu z cest, jak se vypořádat s regulatorními požadavky na vydavatele stablecoinů dle nařízení MiCA.

Kdo stojí za EURCV?

EURCV vyvinula a vydává společnost Societe General – Forge. Jdeo společnost z francouzské bankovní skupiny Société Générale. Společnost je držitelem oprávnění poskytování investičních služeb podle směrnice MiFID 2 (obdoba licence obchodníka s cenným papíry dle českého práva) a oprávnění k poskytování služeb souvisejících s digitálními aktivy podle francouzského práva. Subjekt je tak regulován stávající právní úpravou pro klasické finanční trhy i zvláštní vnitrostátní úpravou pro služby související s digitálními aktivy.

Jaká jsou specifika EURCV?

Dle informací uváděných vydavatelem má EURCV následující vlastnosti:

  • jde o stablecoin vázaný na euro,
  • využívá standardu ERC20 a je implementovaný nad Ethereem,
  • je vydávaný oproti složení finančních prostředků nebo poskytnutí jiných hodnot,
  • hodnota EURCV je udržována pomocí kolaterálu odpovídajícího 1:1 hodnotě vydaných EURCV v podobě buď přímo finančních prostředků (držených eur) nebo jiných vysoce likvidních investičních nástrojů,
  • aktuální celková hodnota kolaterálu je zveřejňována na denní bázi,
  • kolaterál bude držen depozitářem, kompletně oddělen od majetku vydavatele a spravován odděleným svěřenským správcem v rámci svěřenského fondu,
  • garantuje zpětnou směnu za odpovídající finanční prostředky v EUR buď prostřednictvím výkupu vydavatelem nebo v rámci výměny EURCV za fiat se správcem kolaterálu,
  • vyžaduje splnění KYC/AML požadavků a převoditelnost stablecoinu je omezena pouze na whitelistované adresy.

EURCV a MiCA

Z pohledu nařízení MiCA bude EURCV zřejmě považován za tzv. token vázaný na aktiva. Vydavatel tak bude muset sestavit a publikovat whitepaper (neboli slovy nařízení tzv. bílou knihu) v souladu s čl. 19 MiCA a požádat o příslušné povolení k vydání stablecoinu a poskytování souvisejících služeb.

Nicméně je třeba podotknout, že pravidla pro vydávání stablecoinů budou účinná až od 30. 6. 2024. EURCV je tedy v současné době vydáván v souladu s dosavadními předpisy a zejména zvláštní francouzskou právní úpravou.

S ohledem na skutečnost že vydavatelem EURCV je subjekt s oprávněním k poskytování investičních služeb, tedy splňuje stávající poměrně přísnou regulaci pro tradiční finanční služby, lze očekávat, že splnění náležitostí nařízení MiCA bude pro vydavatele poměrně snadné. Nicméně i sám vydavatel připouští, že je možné, že bude třeba stávající procesy ještě upravit do plného souladu s nařízením MiCA. Jednou z náležitostí tohoto procesu jistě bude i úprava stávajícího whitepaperu, aby splňoval požadavky dle MiCA.

V případě zájmu můžete detaily nastudovat v rámci již publikovaného whitepaperu.