Logo kryptoregulace

Mining & Staking

Těžaři, zprostředkování těžby, pronájem výpočetního výkonu k těžbě kryptoměn a staking

Týká se mě nová kryptoregulace?

Samotný proces těžby není předmětem regulace v rámci nové regulace. Pokud těžíte sami na svých strojích, pak se na Vás nová pravidla přímo nevztahují. V rámci poskytování služeb souvisejících s těžbou, jako je například provozování těžebního poolu či zprostředkování těžby, je situace podstatně složitější a vše závisí na konkrétním business modelu a nastavení právních vztahů. Při poskytování služeb souvisejících s těžbou dochází zpravidla k výkonu některé z regulovaných činností, byť jako činnost vedlejší. Regulovanými činnostmi dle MiCA, ke kterým může v rámci poskytování těchto služeb docházet jsou například:

Například pokud v rámci provozu těžebního poolu zároveň uchováváte vytěžená kryptoaktiva pro jednotlivé účastníky poolu, bude se jednat o výkon regulované činnosti „úschova a správa kryptoaktiv jménem zákazníků. V takovém případě se již nová regulace uplatní a bude nutné se tomuto režimu přizpůsobit.

Ohledně stakingu je situace obdobná jako u těžby. Byť samotný staking není předmětem nové regulace a Evropská centrální banka by jej dokonce chtěla samostatně regulovat v rámci MiCA 2.0, některého formy stakingu a zejména služby spojené s provozem staking poolů a zprostředkování, naplňují platnou definici služby související s kryptoaktivy.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

V případě, že provozovaný business model nebude zahrnovat regulované činnosti dle MiCA, bude možné pokračovat v provozu za nezměněných podmínek, tedy zejména za dosavadních platných podmínek pro podnikání.

Pokud bude činnost zahrnovat některou z regulovaných činností, pak bude třeba splnit řadu povinnostía obvykle včetně získání licence od ČNB, splnění požadavkům na kybernetickou bezpečnost dle nařízení DORA a plnění povinností dle AML předpisů. Pro více informací si nastudujte články věnující se těmto jednotlivým činnostem:

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu