Logo kryptoregulace

Poradenství

Poskytování doporučení k obchodování či k využití krypto služeb

Týká se mě nová kryptoregulace?

MiCA mezi služby souvisejísející s kryptoaktivy řadí mimo jiné také poskytování poradenství ke kryptoaktivům.

Poskytováním poradenství ke kryptoaktivům se podle MiCA rozumí nabízení, poskytování nebo dohoda o poskytování personalizovaných či specifických doporučení třetí straně k nabytí nebo prodeji jednoho nebo více kryptoaktiv nebo k využití služeb souvisejících s kryptoaktivy. Není přitom rozhodné, zda bude služba poskytována na žádost této třetí strany nebo z vlastního podnětu poskytovatele služeb.

Protože NFTs (non-fungible tokens) jsou rovněž považovány za kryptoaktiva, licenci bude vyžadovat i poradenství týkající se NFT.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Poskytovat služby související s kryptoaktivy mohou pouze licencované subjekty. Pro získání licence od České národní banky (ČNB) bude nezbytné implementovat řadu obecných i pro poradenství specifických požadavků dle MiCA.

V rámci licenčního řízení před ČNB i v rámci následného dohledu bude třeba vyhovět požadavkům na kybernetickou bezpečnost, tak jak je zavádí DORA.

CASPs jsou rovněž povinné osoby ve smyslu nového evropského AML nařízení. Povinná osoba musí zejména vypracovat systém vnitřních zásad, identifikovat a kontrolovat své klienty, hlásit podezřelé obchody, pravidelně školit své zaměstnance, dodržovat mlčenlivost a archivovat dokumentaci.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu