Logo kryptoregulace

Poradenství

Poskytování doporučení k obchodování či k využití krypto služeb

Týká se mě nová kryptoregulace?

MiCA mezi služby související s kryptoaktivy řadí mimo jiné také poskytování poradenství ke kryptoaktivům.

Poskytováním poradenství ke kryptoaktivům se podle MiCA rozumí nabízení, poskytování, doporučení k využití služeb nebo souhlas s poskytováním personalizovaných doporučení zákazníkovi. Uvedené se dle definice musí týkat jedné nebo více transakcí souvisejících s kryptoaktivy. Není přitom rozhodné, zda bude služba poskytována na žádost zákazníka nebo z vlastního podnětu poskytovatele služeb.

Poradenství týkají se NFTs (non-fungible tokens) je specifické, protože NFT se považuje za kryptoaktiva jen v některých případech (např. pokud jde o „frakční“ NFT nebo o NFT nabízené ve velké kolekci nebo v sérii).

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Poskytovat služby související s kryptoaktivy mohou pouze licencované subjekty. Pro získání licence od České národní banky (ČNB) bude nezbytné implementovat řadu obecných i pro poradenství specifických požadavků dle MiCA.

V rámci licenčního řízení před ČNB i v rámci následného dohledu bude třeba vyhovět požadavkům na kybernetickou bezpečnost v rozsahu, ve kterém je zavádí nařízení DORA.

CASPs jsou rovněž povinné osoby ve smyslu nového evropského AML nařízení. Povinná osoba musí zejména vypracovat systém vnitřních zásad, identifikovat a kontrolovat své klienty, hlásit podezřelé obchody, pravidelně školit své zaměstnance, dodržovat mlčenlivost a archivovat dokumentaci související s její činností.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu