Logo kryptoregulace

O nás

Ilustrace kryptoměny

Kdo jsme?

Projekt kryptoregulace.cz vytvořily dvě zavedené advokátní kanceláře Blockchain Legal a Hobza Legal.

V rámci projektu spojujeme detailní expertizu v oblasti právních aspektů krypto regulace, kryptobusinessu a finanční regulace. Protože si uvědomujeme, že nová regulace kryptoaktiv se zásadně promítá i do roviny provozní a bezpečnostní, zapojili jsem do projektu rovněž naše dlouholeté partnery z řad expertů na AML postupy a ofenzivní a defenzivní kybernetickou bezpečnost.

Projekt kryptoregulace.cz díky svému komplexnímu pojetí umožní českým i zahraničním poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASPs) připravit se a úspěšně projít licenčním řízení u České národní banky i u zahraničních dohledových autorit.

Proč vznikl tento projekt?

Již v roce 2016, kdy jsme se pustili dolů kryptokráličí norou, nám bylo jasné, že vlna kryptoregulace na sebe nenechá dlouho čekat. Ostatně český AML zákon rozšířil opatření proti praní špinavých na osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou hned v roce 2017. V přicházející ICO horečce nebylo pak již otázkou zda, ale spíše kdy a v jakém rozsahu bude kryptoregulace přijatá.

Rovněž hned od počátku bylo zřejmé, že ČNB nebude tím, kdo bude určovat regulatorní směr a tempo. Vcelku logicky regulace přišla ze strany Evropské unie. Její hlavní cíle, ochrana spotřebitelů a ochrana finanční stability, byly vytyčeny již v lednu 2019, první návrh nařízení MiCA byl uveřejněn v září 2020 a evropské regulatorní úsilí vyvrcholilo konsensem Evropské Komise, Rady a Parlamentu v červnu 2022. Přijatý návrh směřuje de facto k začlenění kryptobusinessu do regulatorního rámce finančních služeb. Spolu s MiCA je v rámci balíčku pro oblast digitálních financí, přijímána i DORA, předpis o digitální odolnosti finančního sektoru, a pilotní režim pro tržní infrastrukturu založenou na DLT.

Logickou reakcí na tyto revoluční změny bylo propojit experty na kryptobusiness, finanční regulaci a licenční řízení spolu s experty na AML compliance a kybernetickou bezpečnost, a to s cílem poskytnout kryptokomunitě potřebné informace a pomoci co nejvíce poskytovatelům služeb souvisejících s kryptoaktivy získat nezbytnou licenci.

Partneři projektu