Logo kryptoregulace

NIS2

Ilustrace kryptoměny

Vztah směrnice NIS 2 a nařízení DORA

Evropská unie posiluje své předpisy na zvýšení digitální odolnosti ve finančním sektoru, včetně oblasti kryptoaktiv. Klíčovou roli zde hraje nařízení DORA, které konkretizuje požadavky na digitální odolnost pro regulované finanční instituce a poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy (CASP). Toto nařízení také zahrnuje obecné požadavky směrnice NIS 2, která má širší rozsah aplikace pro zajištění digitální odolnosti.

Číst dále