Logo kryptoregulace

DORA

Ilustrace kryptoměny

Vztah směrnice NIS 2 a nařízení DORA

Evropská unie posiluje své předpisy na zvýšení digitální odolnosti ve finančním sektoru, včetně oblasti kryptoaktiv. Klíčovou roli zde hraje nařízení DORA, které konkretizuje požadavky na digitální odolnost pro regulované finanční instituce a poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy (CASP). Toto nařízení také zahrnuje obecné požadavky směrnice NIS 2, která má širší rozsah aplikace pro zajištění digitální odolnosti.

Číst dále

Nařízení DORA vešlo v platnost

V závěru roku 2022 také došlo ke schválení finálního textu nařízení DORA Evropským parlamentem a jeho publikaci v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení vešlo v platnost 16. ledna 2023 a aplikovat se bude od 17. ledna 2025. Lze tedy očekávat, že nové licence dle nařízení MiCA již budou vyžadovat soulad interních postupů v oblasti kyberbezpečnosti s nařízením DORA.

Číst dále