Logo kryptoregulace

Požadavky dle MiCA

Hlavní obecné požadavky společné pro všechny poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, které budou muset poskytovatelé prokázat pro získání licence od ČNB, jsou:

Obezřetnostní záruky: požadavky na minimální kapitál nebo záruku formou pojištění či srovnatelnou formou.

Personální požadavky: vedoucí osoby musí být bezúhonné, mít dobrou pověst, osvědčit odbornou způsobilost danou potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, jakož i dostatek času pro výkon funkce.

Technické a organizační požadavky: zavedení a pravidelné hodnocení systémů, opatření, mechanismů a politik k zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a integrity informací, a k ochraně před zneužíváním trhu.

Řízení střetu zájmů: opatření pro předcházení, rozpoznávání, řízení a zveřejňování střetu zájmů a zákaz provozovatele obchodovat na platformě na vlastní účet.

Požadavky na pravidla jednání, integritu a transparentnost: povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem zákazníků, poskytovat pravdivé, jasné a neklamavé informace, upozornit na rizika spojená s nákupem kryptoaktiv a zavedení postupů pro bezodkladné, spravedlivé a jednotné vyřizování stížností zákazníků.

IT bezpečnost: požadavky na zabezpečení informačních systému stanovené nařízením DORA a souvisejícími předpisy. Důraz je kladen na stanovení procesů a politik řízení IT bezpečnosti, prevenci hrozeb, monitoring a zvládání bezpečnostních incidentů včetně jejich reportingu a schopnost obnovy provozu.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu